Många klockor och ur använder sig fortfarande av romerska siffror: Klockan 1: I
Romerska siffror används ofta i numrerade listor, på byggnader för att beteckna vilket år de byggdes, och i regentnamn t.ex. Lär dig hur man omvandlar talen 1 - 100 till romerska siffror! M kan alltid upprepas fler än tre gånger i rad. Till exempel, för att uttrycka talet 737 i romerska siffror skriver man DCCXXXVII, alltså 500 + 100 + 100 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1.Dock, vid siffrorna 4 och 9, används minus istället för plus, och skriver då den lägre siffran framför den högre: t.ex. enligt tabellen nedan, men också för att beteckna större tal samt bråk. Sidan kom till för att jag skulle slippa leta efter uppgiften när jag behövde den. 14 skrivs som XIV, alltså 10 + 5 − 1, och 199 uttrycks som CXCIX dvs 100 + 100 − 10 + 10 − 1. Ludvig XVI. Ytterligare tecken brukades i ett utökat system, som romarna införde under 200-talet f.Kr. EX: 99 = XCIX (och inte IC), 990 = CMXC (och inte XM), 1999 = MCMXCIX (och inte MIM).

Det går även bra att länka direkt till specifika tal, t.ex. ** Max tre lika siffror i rad: V, L och D upprepas aldrig efter varandra. Romerska siffror används ofta i numrerade listor, på byggnader för att beteckna vilket år de byggdes, och i regentnamn t.ex.

Det går även bra att länka direkt till specifika tal, t.ex.
Romerska siffror är ett talsystem bestående av vanligtvis sju grundsiffror I (1), V (5), X (10), L (50), C (100), D (500) och M (1000). romerskasiffror.nu/MMDXLVII eller romerskasiffror.nu/782 . Enligt en äldre romersk princip kan ibland fler än tre siffror finnas i rad, ex: 4 = IIII på vissa urtavlor. XCIX = 100 − 10 + 10 − 1: 100 = C = 100: 101 = CI = 100 + 1: 102 = CII = 100 + 1 + 1: 103 = CIII = 100 + 1 + 1 + 1: Om romerska siffror. Ludvig XVI. Grunden är 7 tecken: I = 1 V = 5 X = 10 L = 50 C = 100 D = 500 M = 1000 Sedan kan V t.o.m. De arabiska siffrorna, 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9, härstammar från 400-talets Indien. M ha ett streck över sig som betyder att de är 1000 ggr större Länka gärna hit om du tycker sajten är användbar.

Länka gärna hit om du tycker sajten är användbar. Romerska siffror Här har ni det romerska talsystemet översatt till ett mer begripligt talsystem. Romerska siffror använder bokstäver istället för arabiska siffror som vi vanligtvis gör i vårt språk. romerskasiffror.nu/MMDXLVII eller romerskasiffror.nu/782 . Romerska siffror härstammar från det antika romerska riket. Romerska siffror. Romerska Siffror Omvandlare Vanliga Siffror till romerska siffrorVanliga siffror Konvertera till romersk 2019=MMXIX Romerska siffror till vanliga siffrorRomerska siffror Konvertera till nummer MMXIX=2019 Använd den här omvandlaren för att enkelt omvandla vanliga siffror till romerska siffror.