De arabiska siffrorna, 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9, härstammar från 400-talets Indien. romerskasiffror.nu/MMDXLVII eller romerskasiffror.nu/782 . Det går även bra att länka direkt till specifika tal, t.ex. Enligt en äldre romersk princip kan ibland fler än tre siffror finnas i rad, ex: 4 = IIII på vissa urtavlor. Romerska Siffror Omvandlare Vanliga Siffror till romerska siffrorVanliga siffror Konvertera till romersk 2019=MMXIX Romerska siffror till vanliga siffrorRomerska siffror Konvertera till nummer MMXIX=2019 Använd den här omvandlaren för att enkelt omvandla vanliga siffror till romerska siffror. Lär dig hur man omvandlar talen 1 - 100 till romerska siffror! Romerska siffror Här har ni det romerska talsystemet översatt till ett mer begripligt talsystem.

** Max tre lika siffror i rad: V, L och D upprepas aldrig efter varandra. EX: 99 = XCIX (och inte IC), 990 = CMXC (och inte XM), 1999 = MCMXCIX (och inte MIM). Ludvig XVI. Sidan kom till för att jag skulle slippa leta efter uppgiften när jag behövde den. 14 skrivs som XIV, alltså 10 + 5 − 1, och 199 uttrycks som CXCIX dvs 100 + 100 − 10 + 10 − 1. Romerska siffror härstammar från det antika romerska riket. Många klockor och ur använder sig fortfarande av romerska siffror: Klockan 1: I Ludvig XVI. Romerska siffror. Romerska siffror är ett talsystem bestående av vanligtvis sju grundsiffror I (1), V (5), X (10), L (50), C (100), D (500) och M (1000). XCIX = 100 − 10 + 10 − 1: 100 = C = 100: 101 = CI = 100 + 1: 102 = CII = 100 + 1 + 1: 103 = CIII = 100 + 1 + 1 + 1: Om romerska siffror. Länka gärna hit om du tycker sajten är användbar. M kan alltid upprepas fler än tre gånger i rad.
Ytterligare tecken brukades i ett utökat system, som romarna införde under 200-talet f.Kr.

Det går även bra att länka direkt till specifika tal, t.ex. enligt tabellen nedan, men också för att beteckna större tal samt bråk. Till exempel, för att uttrycka talet 737 i romerska siffror skriver man DCCXXXVII, alltså 500 + 100 + 100 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1.Dock, vid siffrorna 4 och 9, används minus istället för plus, och skriver då den lägre siffran framför den högre: t.ex. Romerska siffror används ofta i numrerade listor, på byggnader för att beteckna vilket år de byggdes, och i regentnamn t.ex. Romerska siffror på en klocka. romerskasiffror.nu/MMDXLVII eller romerskasiffror.nu/782 . Romerska siffror används ofta i numrerade listor, på byggnader för att beteckna vilket år de byggdes, och i regentnamn t.ex. M ha ett streck över sig som betyder att de är 1000 ggr större Länka gärna hit om du tycker sajten är användbar. Grunden är 7 tecken: I = 1 V = 5 X = 10 L = 50 C = 100 D = 500 M = 1000 Sedan kan V t.o.m. Romerska siffror använder bokstäver istället för arabiska siffror som vi vanligtvis gör i vårt språk.