Samverkan finns på lokal och regional nivå, och utgår från tio kvalitetskriterier.

Du kan till exempel jobba inom äldreomsorgen, sjukvården, psykiatrin eller omsorg vid funktionsnedsättning.

Expressa Utbildningscenter. Vård och omsorg i livets slutskede ska bygga på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet och så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med den enskilde. Ledorden för arbetet i kommunen är (HÖDI): Helhetssyn: Den egna verksamhetens betydelse ses i ett större sammanhang och kommun- och medborgarnyttan går före den egna verksamhetens bästa.

För dig som elev innebär det bland annat att du har möjlighet att ta ut diplom efter utbildningen. Vård- och omsorgsutbildningen på Komvux är en del av Vård- och omsorgscollege. Här hittar du länkar till webbutbildningar och annan information om kompetenshöjande insatser för dig som arbetar inom ”Omsorg och stöd” i Staffanstorps kommun.Klicka dig in i rullisten under rubriken sidor för att hitta alla utbildningar.

Vård- och omsorgscollege är certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningar som tillsammans skapar attraktiva och moderna verksamheter med hög kvalité. Kursen... Utbildning. Distans.

Palliativ vård i äldreomsorgen. Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan skolor och arbetsgivare inom vård och omsorg. Målet är att hjälpa den enskilde att leva tills hon dör och att få en god död.

Den webbaserade utbildningen är en grundläggande utbildning i palliativ vård och omsorg med fokus på äldre personer.

Information och utbildningsmaterial för dig som ska börja arbeta inom Vård och omsorg samt Funktionsvariationer. KompetensUtvecklingsInstitutet erbjuder 100-tals utbildningar på olika nivåer för verksamheter inom vård, omsorg och förskola. Vård och omsorg Vår utbildning till undersköterska är därför en säker väg till arbete och du kan söka jobb direkt efter utbildningen. upp det palliativa förhållningssättets grunder, symtomfrågor, olika aspekter på döendet och döden och hur man ger stöd.

Alla människor oavsett ålder, kön, social status, boendeform etc. Onlineutbildning. I kursen Grundläggande vård och omsorg vid demenssjukdom får du lära dig om just demenssjukdom, och hur du vårdar och... Utbildning. har rätt till lika god vård vid livets slut. Programmet tar bl.a. Utbildning för personal inom Omsorg och stöd. Från 3 160 SEK. Syfte och mål Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper och verktyg för arbetet inom den palliativa vården.