Skolmaten. Skolmaten är en snackis genom hela skoltiden. Men vad är det som avgör hur maten smakar? Det finns många rykten om att skolmaten ska vara osmaklig, detta kan bero på att skolan inte har rätt budget till att ge barnen en tillräckligt bra mat. Till pedagoger Det här skolmaterialet är framtaget av Arla med syfte att lära elever mer om skolmat ur såväl historiskt, geografiskt som näringsmässigt perspektiv. Varför är skolmåltiden viktig att satsa på?

En bra skollunch kan därför ses både som ett pedagogiskt verktyg och som en förutsättning för lärande. Anneli Celinder tycker att matsalsmiljön och maten i sig är jätteviktig. Publicerad 2 maj 2019. Varför skolmaten smakar som den gör. Skolmaten har serverats sedan 1940-talet och förekommer i förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Matvanor, hälsa och lärande hänger ihop och är faktorer som påverkar varandra. Läget har träffat Anneli Celinder, biträdande kostchef för gymnasieskolorna i Stockholms Kommun, för att ta reda på den saken. och nu är det lagstadgat att den alltid ska vara gratis och hålla en hög kvalitet. Det kan också vara att den tillagas på en plats och sedan varmhålls den en längre tid innan serveringen. Skolmaterialet innehåller övningar som är fram- tagna i samarbete med pedagoger.