DRG är ett överskådligt sätt att beskriva patientsammansättningen på olika sjukhus eller i olika landsting. Group (DRG) 525 when it was created in 2003. DRG som ersättningssystem är bland annat att DRG enbart speglar patientens sjukdomstillstånd, inte den faktiska åtgången av resurser i form av hur mycket tid läkare eller annan sjukvårdspersonal lägger ner (Socialstyrelsen, 2011). Blockeringar på grund av diabetes, meningit, och lupus är också ett bekymmer när man tittar på de specifika orsakerna till infarkt. Vad är en infarkt Dessutom kan en tumör eller abscess infalla på en av artärerna som ryggmärgen med syre till blodet och infarkt. Dagsjukvården är uppdelad på dagkirurgi, dagmedicin samt endoskopier. DRG som av en expertpanel bedömts vara mer omfattande och/eller resurskrävande insatser än vad ett vanligt mottagningsbesök normalt kräver i den specialiserade öppenvården. Eftersom DRG systemet tar hänsyn till resursförbrukning kan det också användas för att jämföra olika sjukhus avseende produktivitet (kostnad per DRG-poäng). Code 37.62 is clinically and Code 37.62 is clinically and financially dissimilar to the other procedures in DRG 525.