Downs syndrom medicinskt vårdprogram - 0-18 år 21 mars 2013 2:a revidering 26 augusti 2013 3:a revidering 21 februari 2014 Downs syndrom – trisomi 21. Medicinska vårdprogram för vuxna med Downs syndrom Sömnstörningar kan vara ett problem i alla åldrar Riktlinjer från European Respiratory Society om hur man diagnosticerar och behandlar sömnrelaterad andningsstörning, hos barn i åldern 1 månad – 2 år, respektive 2 – 18 år.

Medicinskt vårdprogram Downs syndrom (pdf-fil) Förslag till uppföljningsprogram – Downs syndrom (tabell) (pdf-fil) Synpunkter på vårdprogrammet – ta kontakt med karen.jahnke@skane.se Duchennes muskeldystrofi.