Precis hur stort eller vilket stöd man kan få beror på den specifika funktionsnedsättningen och … I Försäkringskassans vägledning om assistansersättning kan man läsa följande: Om den försäkrade under sin dygnsvila behöver ha en personlig assistent tillgänglig under dygnsvilan i väntan på att ett hjälpbehov ska uppstå beviljas assistansersättning i form av så kallad väntetid för denna tid.

Vägledning för personlig assistans hos Försäkringskassan. Omtryck görs bara vid större ändringar. Väntetid blir aktuellt i situationer då assistenten är tillgänglig i den försä Den innehåller en samlad information om vad som gäller på det aktuella området, uppdelat på tillämpnings - och metodstödsavsnitt. En vägledning är i första hand ett stöd för Försäkringskassans medarbetare vid ärendehandläggning och utbildning.

En vägledning kan innehålla beskrivningar av • författningsbestämmelser • allmänna råd • förarbeten • rättspraxis • JO:s beslut En vägledning kan även innehålla beskrivningar av hur man ska handlägga ärenden på det aktuella området och vilka metoder som då ska användas. Vägledningarna uppdateras fortlöpande. >Kommuner, landsting och försäkringskassan kan alla vara källor till stöd för den som lever med en funktionsnedsättning.