972,647 people live in the municipality, approximately 1.6 million in the urban area, and 2.4 million in the metropolitan area. Nordøst for raffinaderiet ved Norvikodden er Stockholms Hamnar ved at bygge Stockholm-Norvik Havn , en stor containerhavn som skønnes til at stå færdigt i året 2020.

(February 22, 2019). Volume of goods handled at the Port of Nynäshamn from 2014 to 2018 (in million metric tons) [Graph]. Om Stockholms Hamnar.

Stockholms Hamnar.

Stockholms Hamnar.

Medeltalet anställda är 189 och koncernen omsatte 890 mkr under 2019. Satama on osa Tukholman satamia.. Nynäshamnista liikennöidään Visbyyn, Gdanskiin ja Ventspilsiin. In Statista…
Stockholm (Swedish pronunciation: [ˈstɔ̂kː(h)ɔlm] ()) is the capital and most populous urban area of Sweden as well as in Scandinavia. Stockholm växer och Stockholms Hamnar säkrar regionens varuförsörjning genom att erbjuda kajplatser samt service och tjänster för färje-, kryssnings- och godstrafiken.

Veje Nynäsvägen ( hovedvej 73 ) forbinder Nynäshamn med Stockholm. Nynäshamnin satama (ruots.

The city stretches across fourteen islands where Lake Mälaren flows into the Baltic Sea.

(February 22, 2019). Stockholms Hamnar (officiellt Stockholms Hamn AB, historiskt Stockholms hamnstyrelse) är idag ett kommunalt bolag som ägs av Stockholms kommun och driver hamnar i Kapellskär, Nynäshamn och Stockholm.Bolaget driver dessutom Stockholms innerstadskajer, bland dem Stadsgårdshamnen, Skeppsbron, Värtahamnen och Frihamnen samt tidigare även Hammarbyhamnen

Stockholms Hamnar finns i Stockholm, Kapellskär och Nynäshamn. Number of passengers handled at the Port of Nynäshamn from 2014 to 2018 (in millions) [Graph].
Lauttaliikenne Gotlantiin on alkanut jo vuonna 1902.. Siellä on kolme ro-ro-aluksille tarkoitettua laituripaikkaa, joista yhtä käyttää Destination Gotland ja toista Polferries. Nynäshamn) on Ruotsissa Nynäshamnin kunnassa sijaitseva lauttaterminaali. In Statista.