Bli svensk medborgare Svenskmedborgare.se är ett företag som hjälper dig när du vill söka svenskt medborgarskap.

Namn Datum; Antal personer efter hushållsställning, personernas bakgrund och kön. 2019-12-09 Signera ansökan om svenskt medborgarskap med BankID Nu kan du som ansöker om svenskt medborgarskap på webben signera din ansökan med hjälp av BankID. Att anlita oss är frivilligt och du kan alltid.

Populära sidor och tjänster. nordiska medborgare. Inför Moderaternas arbetsstämma i oktober lägger vi nu fram ett antal förslag i syfte att uppvärdera det svenska medborgarskapet. Dubbelt medborgarskap i Danmark och Sverige - oresunddirekt . För att kunna bli svensk medborgare måste du uppfylla alla krav redan när ansökan lämnas in.

År 2004 - 2019 : 2020-03-19: Hushåll.

Antal personer efter hushållstyp, flöden mellan 2018 och 2019 ... Invandringar (medborgare utom Norden) efter grund för bosättning (Grupperad), medborgarskap, ålder och kön.