Enskilda Gymnasiet is located at Tegnérlunden 5 near Tegnérlunden, in central Stockholm, Sweden . Om program på gymnasiet . I Svenska 2-kurserna fortsätter vi med grammatiken och efter att ha jobbat intensivt med vissa.. Enskilda Gymnasiet (EG) is an independent upper secondary school from the 10th-12th grade and school from the 7th-9th grade, founded in 1913.