Deltagaren betalar för kost, logi och ev.

Välkommen med din ansökan till nästa år. materialkostnad. Vi önskar dig en trevlig sommar! Samtliga sommarkurser är inställda sommaren 2020! Inom ramen för vår sommarfolkhögskola vänder vi oss till människor i alla åldrar med skiftande bakgrund och erfarenheter. Undervisningen är kostnadsfri för deltagaren.