Skyddshem Vårt boende. Läs mer. Skyddat boende hos Adonia, vi erbjuda ett säkert och välfungerande boende med stöd som utformas för att tillgodose de enskildas unika behov och önskemål från de placerande socialsekreterarna. Vår peronal tillämpar sekretess och röjer inte vem som bor hos oss. Om skyddat boende Skyddatboende.se är till för alla som vill få mer information om vad ett skyddat boende är. Alla är välkomna hos oss. Avtalen börjar gälla den 1 januari 2018 och sträcker sig till och med den 30 december 2020. Beläget i sydöstra Sverige. Skyddat boende för hot & våldsutsatta kvinnor. Skyddat boende VFS ramavtal Skyddat boende (pdf) Upphandling gällande skyddat boende med start 5 juli och med sista anbudsdag 15 september är avslutad.
Kollektivt eller eget boende. Främst jobbar vi med skyddat boende där vi verkar för att öka säkerheten, tryggheten för de skyddssökande och medföljande barn.

Hos Hemstaden tar vi emot både akuta samt längre placeringar. Verksamheten omfattar exempelvis enskilda personer och par utsatta för hot, våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt avhoppare från kriminell verksamhet. Ytterst bär kommunen där man bor ansvaret för att kunna erbjuda en trygg och säker plats om man blivit utsatt för våld eller riskerar att bli utsatt för våld. Vi är ett boende för kvinnor som lever under hot och behöver ett boende där dem kan stanna helt anonymt. Stödboende. Kvinnor, män, barn och även husdjur.

Boendet kan bokas genom vårt bokningsformulär på sidan. Klienternas säkerhet är viktig för oss.

Vi reder ut begreppen och hoppas att den som är utsatt för våld eller hot och våld får den hjälpen den behöver. Vejbyhem erbjuder förstärkt stödboende med en individuellt utformad behandlingsplan. Psykosocialt och praktiskt stöd. Skyddat boende Vi tillhandahåller skyddat boende för våld- och hotutsatta kvinnor och män samt deras barn från hela landet. Skyddat boende Tillbaka till barn och unga Vi erbjuder skyddat boende med en hög kompetens inom hedersförtryck och våld i form av HVB-hem, stödboende, familjehem samt placering i … Boka längst ner på sidan. Skyddat Boende. Vi erbjuder lägenheter med stöd utifrån individuellt behov. Vi har ett flertal olika boendelösningar och tar emot de flesta målgrupper. Upphandlingen genomfördes som två separata upphandlingar i två kategorier, A kvinnor & män respektive B enbart kvinnor. Vejbyhem har en väl utvecklad verksamhet avseende skyddat boende för både kvinnor och män. Skyddat boende I Sverige har alla medborgare rätt att känna sig säkra och trygga.