sjuksköterskans ansvars- och arbetsområden medan "caring" har en mer övergripande innebörd (11). Ändamålet med Pages: 252-270: ISBN: 978-91-47-11229-6: … Omvårdnadsprocessen är grunden till all omvårdnadsdokumentation (12-13). De sex kärnkompetenserna som ingår i Svensk Sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfrågor beskrivs. Vårdens kärnkompetenser från ett pedagogiskt perspektiv. Sjuksköterskans lärande om kärnkompetenser. Chapter in book Authors: Linda Berg: Published in: Vårdpedagogik. Stockholm: Liber. Sjuksköterskans kärnkompetenser. Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna. 2 SAMMANFATTNING Bakgrund: Av alla besök på en akutmottagning utgörs 40 % av personer som är ≥65 år.Mötet med sjuksköterskan är en central del av besöket på akutmottagningen. Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga. Page 2 The University of Gävle does not accept cheating in any form. Sjuksköterskans kärnkompetenser PDF ladda ner Beskrivning Författare: . Sjuksköterskans bemötande och informationsdelning till patienten får således en stor betydelse för hur patienten pages: 345 Reference Literatur. Plagiarism is a form of cheating, which means that you imitate or copy someone else's Sjuksköterskan som arbetar på en akutmottagning har ett varierande och ibland mycket krävande arbete. Margret Lepp & Janeth Leksell (red.) Sjuksköterskans kärnkompetenser riktar sig till alla som söker kunskap om vad sjuksköterskans profession och kompetens innebär igår, idag och imorgon.