Och varför är det just undersökningen av begreppsliga frågor inom matematiken som Wittgenstein vill jämföra med «en estetisk ... «kardinaltalet av alla kardinaltal» har en likadan användning som uttrycket «kardinaltalet av stolar i detta rum» så får vi bilden av «ett enormt kolossalt tal», och av ett ämne som handlar om sådana tal, och detta ger uttrycket en stor charm. MUEP/Student will move to DiVA in early autumn 2020. Vi ä Select a category below to find contents in a specific subset of MUEP. Direktion; Kontakt; Klassen; Infobereich Eltern Hauptmenü. For more info go to: New open access repository for Malmö University (swedish) New open access repository for Malmö University (english) Refine. Neue Mittelschule Rum. Neue Mittelschule Rum .