Vi vill samtidigt göra mycket mer.

Men för att detta ska bli verklighet krävs större intäkter.

Vi tror att vi skulle kunna bli så enormt mycket bättre. Så kommer det alltid att vara. Samtidigt så har vi mängder av idéer. Vi tänker fortsätta att erbjuda en fri samhällsdebatt, utan yttre påverkan, som är öppen och tillgänglig för alla. Flashback har ingen betalvägg. Att vara medlem är gratis.