Flest nya företag under kvartalet startade inom branschgrupperna Handel och service av motorfordon (13 procent), Bygg och anläggning (10 procent) samt Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet (10 procent). We take no responsibility for … Vårt uppdrag är att tillvarata näringslivets och medlemsföretagens intressen i samarbete med kommuner, myndigheter och allmänheten. Translate Use Google to translate the web site. Det startades 179 nya företag i Jämtlands län under det andra kvartalet i år. Här hittar du en del av Länsstyrelsens information på andra språk. Företagarnas kontor för Jämtland-Härjedalen är knutpunkt och stödfunktion för föreningarna i regionen. Företagarna Jämtland-Härjedalen. Other languages Teckenspråk. Antalet nystartade företag ökade med 7 procent i Handel och service av motorfordon och med 2 procent inom Bygg och anläggning.