I dagens kommunala vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå har slutbetyget ersatts av gymnasieexamen. 48 likes.

Det nya betygssystemet och läroplanen gäller från och med den kull som läste årskurs 8 läsåret 2011/2012. ... Jag gick gymnasiet med det nya betygssystemet A-F och min erfarenhet är verkligen inte att jag mättes på min sämsta prestation. Det är med slutbetyget eleven söker vidare till gymnasieskolan. Numera följer alla elever Lgr 11. Jag är imponerad Jonas av din insatthet i det nya betygssystemet och är orolig för att många lärare, mest pga. Enligt övergångsbestämmelser har dock slutbetyg kunnat utfärdas fram till och med den 1 juli 2015, vilket senare har förlängts till och med den 1 januari 2017. av mina kritiska synpunkter kommenterades. Elever i grundskolan får betyg första gången i slutet av höstterminen i årskurs 6. tidsbrist, inte har nått den nivån av pålästhet. Däremot kan rektorn rätta ett betyg som innehåller ett uppenbart fel, till exempel att fel betyg skrivits in i betygskatalogen av misstag. 2011 införs det nya betygssystemet i den svenska skolan. Nej till det nya betygssystemet. 10:56 f m Skolan har blivit helt absurd.
Regeringen öppnar för att se över de tuffa kunskapskraven i det nya betygssystemet och för att lärare ska få mer utbildning. Skolverket har sedan 2011 infört ett nytt betygsystem.

Det beslutade regeringen idag. Skolan kan också ändra betyget när det är uppenbart fel på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning. mars 20, 2019 kl. 28 maj 2015 Den nya betygsskalan med fler steg ställer tuffare krav än de förra. Betygssättning är en myndighetsutövning och ett betyg går inte att överklaga. Sexgradiga betyg införs även i gymnasieskolan från och med den kull som läste årskurs 1 läsåret 2011/12, i enlighet … Jag påpekade tidigt för Skolverket många av nämnda problemområden och fick ett svar där inga (!) Ett system som vi anser leder till ett orättvist betyg för eleven.

Sedan får eleven ett nytt betyg varje termin fram till våren i årskurs 9 när slutbetyget sätts.
Uppdaterad 8 oktober 2019 Publicerad 5 oktober 2019 2011 gjorde den nya betygsskalan intåg i skolan, med stöd av Jan Björklund och Liberalerna.