Därför kontrollerar vi löpande från 2019 att ingen betalar för lite eller för mycket. Alla förskolor i Örebro kommun. Örebro kommun strävar efter att alla ska betala rätt avgift för förskola och fritidshem. Kontrollerna sker retroaktivt, under hösten 2019 kontrollerar vi inkomstuppgifterna för 2017. Har du betalat för lite i avgift får du en extra faktura på beloppet som du ska betala tillbaka. När du har plats i … Förskola, dokumentation och bedömning 48 Pedagogisk dokumentation 51 Avhandlingens intressen och syfte 54 Avhandlingens disposition 56 Kapitel 2 Forskningssammanhang – kunskaps-producerande-apparater 58 Barn som fotografer och bildskapare 59 Förskoleansökan, köregler, erbjudande om plats och avgifter. Ansök om plats i förskola eller pedagogisk omsorg. I Örebro kommun finns ungefär 150 förskolor. De flesta är kommunala och ungefär 25 förskolor är fristående. 3 Örebro Studies in Education 10 Lars Erikson Föräldrar och skola Lars/manus3/11 3 04-11-08, 13.09