6. gemensamma Samlokaliseringar och symboliseringar av levnadsvärlden Masteruppsats i arkeologi, Linnéuniversitetet, 2015. ELEVEN och LÄRANDEMILJÖN – en studie av barns lärande med fokus på läsning och skrivning Växjö University Press, Växjö universitet 2002, 2002 års upplaga Skriftserieredaktörer: Tommy Book och Kerstin Brodén Skyddsomslagsdesign: Eddie Andersson, Bläck & Co ISSN 1404-4307 ISBN 91-7636-351-1 Tryck: Intellecta Docusys , Göteborg. g|ÄÄ [tÇÇt. Samband mellan hällbilder och runor?