En labbrapport som undersöker friktion. undersökningen gick ut på att ta reda på hur lutningen inverkar på brädan under ett visst arbete. Referenser 5

Sidor i (Gleerups) formelsamlingen: 45, 68, 81. då tyngdkraftens x komposant är lika stor som friktionskraften. Resultat 4 4.1 Dra med konstant hastighet 4 4.2 Med hjälp av accelerationen 5 5. Enter site. Krafter lutande plan. Daniel Maher 2015-10-06 Lärare: Daniel Larsson Tumba gymnasium Syftet var att ta reda på hur stort arbete som krävs för att dra en vagn uppför ett lutande plan med samma höjd men olika branta d.v.s. Fysik labbrapport - lutande plan. Ann-Marie Pendrill 1, Peter Ekström 1, Lena Hansson 1, Patrik Mars 2, Lassana Ouattara 1, Ulrika Ryan 2 1) National resource centre for physics education, Lund University, SE 221 00 Lund, Sweden 2) Byskolan, Fritidsgatan 12, SE 247 34 Södra Sandby, Sweden Friktion spelar en stor roll i vardagslivet. fysik labbrapport.

Det som varierade var lutningen på brädan (dvs längden från stolen x-led).-Vi satte brädans slutpunkt till höjden av stolen.

För att undersöka friktionen används en kloss, tyngder och en dynamometer. Bedömning: Exempel på mätvärden då normalkraften varierar.
Det vore nog bra med en figur här, men jag gissar att bollen rullar längs ett lutande plan och sedan faller fritt i en kaströrelse. Därefter mätte vi höjden från golvet till slutpunkten (stolen) med hjälp av en linjal. Enter site.

Hej .

Slutsats och diskusion 5 6.

undersökningen gick ut på att ta reda på hur lutningen inverkar på brädan under ett visst arbete. Hej. Metod 4 3.1 Material 4 3.2 Utförande 4 4. Figur 1.

Fysiken i Praktiken. ... Labb - Lutande plan augusti (1) februari (1) januari (1) Temat Eterisk. » Fysik » [FY 1/A] Labbrapport om lutande plan och acceleration [FY 1/A] Labbrapport om lutande plan och acceleration. Friktion På Lutande Plan .

Ska skriva en labbrapport i Fysik där man ska bevisa Mekanikens gyllene regel (Det man vinner i kraft förlorar man i väg) med hjälp av lutande plan. Först hade vi en genomgång, därefter en labb.

Detta är en lösning av en lärare från youtube: Jag menar istället att F g x ≥ F μ och inte bara F g x > F μ.Enligt newtons 1:a lag borde ju föremålet glida med konstant hastighet då, dvs. friktion - översättning, korsord, synonym - oversatt . Det som varierade var lutningen på brädan (dvs längden från stolen x-led).-Vi satte brädans slutpunkt till höjden av stolen. För att kontrollera hypotesen bestämde Fia och Fredrik flera vikters massor genom vägning. Fysik labbrapport - lutande plan. Enter site. För att undersöka friktionen används en kloss, tyngder och en dynamometer. Enter site. Tabell: densitet; Formelsamling Fysik 1 Heureka; Enhetskonvertering Bra att ha om vågen råkade stå på dwt (Wikipedia:Pennyweight} Mäta med skjutmått ... Exempelvis har en låda som står i ett lutande plan en annan normalkraft än samma låda som står på ett horisontalt plan… Lutande plan | Labbrapport - Studienet.se. Därefter mätte vi höjden från golvet till slutpunkten (stolen) med hjälp av en linjal.

1 ml = 1 cm 3 = 10-6 m 3 1000 kg/m 3 = 1 g/cm 3 Formler och tabeller. I så fall: Börja med … Fysik 1 Heureka 1 Kap 4 Uppgift 4. Om en kloss åker nedför ett lutande plan med konstant hastighet kan man då räkna ut friktionskraften genom att ta mgh/sträckan?

1 ml = 1 cm 3 = 10-6 m 3 1000 kg/m 3 = 1 g/cm 3 Formler och tabeller. Friktion Похожее видео. Här undersöks glidfriktionen och den fullt utvecklade friktionen på ett horisontellt underlag. Krafter Fysik1 - Wikiskola. Syfte 3 2. Sidor i (Gleerups) formelsamlingen: 45, 68, 81. Statisk och kinetisk friktion. ... Syftet var att ta reda på hur stort arbete som krävs för att dra en vagn uppför ett lutande plan med samma höjd men olika branta d.v.s. Vill du ha ett snabbt svar - sök i databasen: Anpassad Google-sökning (tips för sökningen).Använd diskussionsforum om du vill diskutera något. Lutande plan -Vi mätte hur stort arbete som krävdes för att dra en vagn från golvet till stolen (samma höjd). Hejsan! Exempeluppgift 2 Lutande Plan.

Tabell: densitet; Formelsamling Fysik 1 Heureka; Enhetskonvertering Bra att ha om vågen råkade stå på dwt (Wikipedia:Pennyweight} Mäta med skjutmått Lutande plan -Vi mätte hur stort arbete som krävdes för att dra en vagn från golvet till stolen (samma höjd).

Teori 3 2.1 Krafter och friktion 3 2.2 Lutande plan 3 3. Registrerad: 2015-09-25 Inlägg: 330 [FY 1/A] Labbrapport om lutande plan och acceleration. Fredrik Lindmark.

jag håller på med ett fysiklabbrapport där jag ska göra hypotesprövning som går ut på att Fia och fredrik som har en hypotes att tyngdkraften är proportionell mot massan. Veckans fråga.. 13 frågor/svar hittade.


Rullbana - rak. Två material och en inzommning av hur det ser ut mellan dem. Fysik 1a by Henrik Johansson on Prezi.

Senaste frågorna.