För att läkemedel ska bli utbytbara ska Läkemedelsverket ha bedömt att de är medicinskt likvärdiga vad gäller sammanvägd effekt och säkerhet.

Utbytbarhet Vilka läkemedel som kan bytas ut mot varandra finns i en särskild lista som fastställs av Läkemedelsverket. Två företag har, som Läkemedelsvärlden tidigare rapporterat, i totalt tre ärenden överklagat Läkemedelsverkets beslut om utbytbarhet till Länsrätten. Det innebär att apoteken har en skyldighet att köpa in och erbjuda byte till periodens vara vid expedition av utbytbara läkemedel med generisk konkurrens. Det finns regler för vem som får skriva recept och hur läkemedel och vissa andra produkter ska hanteras när de förskrivs. Läkemedelsverket bedömer varje godkänt läkemedel för att avgöra om det är utbytbart mot andra likvärdiga läkemedel, se Faktaruta 4 . Byte till ett likvärdigt läkemedel Apoteken är skyldiga enligt lag att erbjuda dig att byta det förskrivna läkemedlet mot det billigaste likvärdiga läkemedel som finns tillgängligt. Ibland kan de utbytbara läkemedlen skilja sig i färg eller form, men de har bedömts vara medicinskt likvärdiga av oss på Läkemedelsverket. Läkemedelsverket bedömer vilka läkemedel som skall anses som utbytbara enligt den nya lagen om generiskt utbyte av läkemedel. Ett parallellimporterat läkemedel är ett läkemedel som importeras till Sverige från ett annat EU- eller EES-land. Ett läkemedel kallas restnoterat när läkemedelsföretag under en period inte levererar det. Läkemedelsverket är en statlig myndighet som ansvarar för godkännanden och kontroll av läkemedel, mediciner, naturläkemedel, kosmetika och medicintekniska produkter.