Kursplan; Dela × Dela sidan.

Allmänna data om kursen .

Undervisningen bedrivs på svenska. Kursen kräver även förkunskaper motsvarande 60 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning, alternativt dokumentation som styrker ett års erfarenhet av arbete som undervisande lärare i grundskolan eller gymnasieskolan utan behörighetsgivande examen, lägst halvtid under den senaste tvåårsperioden.

Innehåll Förkunskapskrav och urval Förkunskapskrav. Kursplan för Svenska språket GR (B), 30 hp Swedish Language BA (B), 30 Credits. Undervisningsspråk: Engelska och Svenska Kursens mål Kursens mål är att studenter efter avslutad kurs ska ha förvärvat följande kunskaper och färdigheter.

Kursplan Vi bedriver öppna utbildningar baserat på kursmaterial från VDA QMC inom nedanstående områden. Relationen mellan demokrati och byråkrati problematiseras. Grundläggande behörighet. Nedan finner du en förteckning över de utbildningar som planerats i Sverige under de kommande månaderna.

Kurskod: SV009G; Ämne huvudområde: Svenska språket; Nivå: Grundnivå; Progression: (B) Högskolepoäng: 30; Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.

Komvux i svenska för invandrare (sfi) Komvux på grundläggande nivå; Komvux på gymnasial nivå; Särvux på grundläggande nivå; Särvux på gymnasial nivå; Anordna och administrera vuxenutbildning ; Dansarutbildningen .

Det gäller bl.a. Svenska för invandrare är grundläggande utbildning i svenska språket och om det svenska samhället för vuxna Kursplan för utbildning i svenska för. Kursplan – Grundläggande svenska 3 (13) Del 2, delkurs 1 (300 poäng) – GRNSVEv Centralt innehåll Läsa och skriva • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter samt texter med anknytning till studier, samhälls- och arbetsliv. Behörighetskrav. Obligatoriska träffar: 3: Studietid: Blandade tider: Till sen anmälan . Lär dig att läsa, skriva, tala och förstå det svenska språket med sfi, svenska för invandrare. Du får lättare att komma in i det svenska samhället, utbilda. Urval Betyg, högskoleprov och arbetslivserfarenhet Kursplan Kursplan och litteraturlista (pdf) För mer information, se kurssida i kurstorget. Komvux i svenska för invandrare (sfi) Komvux på grundläggande nivå; Komvux på gymnasial nivå; Särvux på grundläggande nivå; Särvux på gymnasial nivå; Anordna och administrera vuxenutbildning ; Dansarutbildningen . kursplan översättning i ordboken svenska - grekiska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. politikerna förmåga att styra och kontrollera byråkratin, makt- och rollfördelning mellan politiker och byråkrater. Grundläggande behörighet. Kursplan ... beskriva och förklara grundläggande språkliga strukturer och företeelser (t.ex. Den svenska förvaltnings- och myndighetsstrukturen på lokal, nationell och europeisk nivå belyses. Bläddra milions ord och fraser på alla språk.