Programmet vänder sig till dig som har läkarexamen från tredje land och som behöver komplettera din utbildning för att kunna söka svensk läkarlegitimation. Komplettera en utländsk utbildning (studera.nu) Det går också att få sin utländska utbildning bedömd av Universitets- och högskolerådet, UHR, för att kunna visa upp för arbetsgivare.

Kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES och Schweiz ges vid Malmö universitet samt Göteborgs universitet och Karolinska Institutet. terande utbildning, vilket i sin tur kan förväntas leda till att fler personer med utländsk utbildning kan få ett arbete i nivå med sin kompetens. Göteborgs universitet. Programmet vänder sig till dig som har tandläkarexamen från tredje land och som behöver komplettera din utbildning för att kunna söka svensk tandläkarlegitimation. Kompletteringsutbildningen för utländska jurister är en integrationssatsning på uppdrag av regeringen i enlighet med förordning (2008:11) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. En kompletterande utbildning för läkare med examen från länder utanför EU/EES och Schweiz startar höstterminen 2020, under förutsättning att resurser tilldelas. Bedömning av utländsk utbildning. Linköpings universitet.

Lunds universitet. Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med examen från land utanför EU/EES och Schweiz.

Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete Sammanfattning Utbildningen förbereder för ett arbete inom sociala verksamheter som bedrivs i offentlig, privat och ideell regi för barn, ungdomar, vuxna, äldre och familjer.

Umeå universitet. Syftet är att du som har en avslutad utländsk utbildning till ingenjör ska få kompletterande kunskaper som behövs för att du ska kunna utöva ditt yrke i Sverige. Kompletterande utbildning, för ingenjörer med avslutad utländsk utbildning 120 hp. Nu erbjuder Chalmers en ettårig kompletterande utbildning för dig som redan har en avslutad utländsk ingenjörs- eller arkitektutbildning och som vill vidareutbilda dig och stärka din … Utbildningen ges för sista gången läsåret 2020.

KPMUT , 60 hp, 1 år OBS!

Genom kompletterande utbildning kan personer med avslutad utländsk ut-
Är du läkare och har en utbildning från ett land utanför EU/EES-området eller Schweiz och har inte på annat sätt fått svensk läkarlegitimation eller behörighet att göra allmäntjänstgöring (AT)? Kompletteringsutbildningar vid Linköpings universitet. Kompletterande utbildning för läkare med avslutad utländsk utbildning 120 högskolepoäng, Umeå universitet, Studieort: Umeå Dölj information Dölj information om Kompletterande utbildning för läkare med avslutad utländsk utbildning Mer information Mer information om Kompletterande utbildning för läkare med avslutad utländsk utbildning

För läkare med utländsk läkarexamen Utbildningen planeras starta igen tidigast höstterminen 2021. Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen. utbildning för personer med avslutad utländsk utbildning 5 Sammanfattning Av dem som genomgått kompletterande utbildningar för personer med avslutad utländsk utbildning för att få behörighet att arbeta som jurister, läkare, lärare, sjuksköterskor och tandläkare mellan höstterminen 2007 och vårterminen 2014 var 66 Kompletterande utbildning för läkare med examen från land utanför EU/EES och Schweiz.

Studierna berättigar till studiemedel. Detta ger positiva effekter för såväl individen som för samhället. Karolinska Institutet. Nedan kan du läsa mer om behörighet, anmälan och urval till den kompletterande utbildningen för tandläkare med examen från land utanför EU/EES och Schweiz som ges vid Göteborgs universitet. Utbildningen anordnas i Göteborg och omfattar ett års heltidsstudier (60 högskolepoäng).