Lön betalas då för 4 arbetade timmar och därefter görs karensavdraget med 4 timmar på måndagen. Omvänt gäller att om arbetsveckan startar med låt säga ett sextimmarspass, så försvinner ändå åtta timmar i karensavdrag… Exempel 1: Schema 40 tim per vecka med 8 timmar per dag. Karensavdraget beräknas som 20 procent av en veckas sjuklön som i detta fall är 80 procent av 40 timmar á 100 kr, detta blir 640 kr, (0,2*0,8 *40*100). 40 timmar * 120 kr = 4800 kr i sjuklön per vecka.
En arbetstagare, Anna, med en månadslön om 25 000 kronor, är schemalagd 40 timmar per helgfri vecka, åtta timmar per dag, måndag till fredag. Fortsätter arbetstagaren vara sjuk görs ett karensavdrag på fyra timmar också nästföljande dag, därefter betalas sjukön ut. Exempel 2 Sedan den 1 januari 2019 gäller karensavdrag i …

Veckoersättning i sjuklön: 4 032 kr (36 timmar x 112 kr) Karensavdrag: 20 % av genomsnittlig veckoersättning av sjuklön: 806 kr (4 032 kr x 0,2) Mer om när … Jag har blivit uppsagt den 4 april 2013 när jag var sjukskriven ( uppsägningen var pga arbetsbrist ) och jag började jobba igen den 14 april, men Idag den 6 maj Jag kollade på min Lön specifikation ( de betalar varje 15) och jag kommer inte få full lön för att De säger att …

Om Anna blir sjuk en hel dag (som exempel säger vi måndag 4 mars) blir det samma löneavdrag för henne med de nya reglerna som idag. Då ett helt karensavdrag alltid ska göras dras resterande del av karensen på dag två i sjukperioden. Eftersom medarbetaren är fortsatt sjuk på tisdagen görs fortsatt karensavdrag upp till 8 fulla timmar, dvs återstående 4 timmar. Karensavdraget görs alltså med fyra timmar på måndagen och fyra timmar …

Exempel karensavdrag . Han har en timlön på 200 kr. ett karensavdrag för det antal timmar som ges i sjuklön. Karensavdraget görs alltså med fyra timmar på måndagen och fyra timmar …

Malva ska ha betalt för de 3 timmar hon arbetade under tisdagen (3 h x 100 kr = 300 kr). Dessutom ska hon ha sjuklön för 5 timmar på tisdagen (5 h x 80 kr = 400 kr). Om du till exempel arbetade fyra timmar och sedan sjukanmälde dig, räknades de återstående fyra timmarna som din karensdag. I Lisas fall i exemplet ovan innebär det att om hon endast är sjuk en fredag, då hon skulle arbetat 4 timmar, så kan endast 4 timmar dras i karensavdrag eftersom timmarna för karensavdraget inte kan vara större än den sjuklön som utgår, vilket är 4 … Sjuk 4 timmar dag … Sjuktimlönen blir 0,8*200 =160. Dessa exempel gäller hur karensavdraget räknas fram när en timavlönad blir sjuk.