Med vänliga hälsningar, Erik Olshov . Relaterat innehåll. Brottet du är misstänkt för är inte grovt, med andra ord inte något som polisen prioriterar. När väl datum för rättegång bestämts, kallar domstolen på samtliga berörda parter till sammanträde. En förundersökning ska bedrivas på så sätt att ingen blir utsatt för onödig misstanke. Fick du svar på din fråga? Hur lång tid en förundersökning tar beror på hur svårutrett brottet är och varierar från fall till fall. Hoppas att detta gav dig vägledning. 1 § RB). Cemedia. Har du tur så tar det så lång tid att brottet hinner preskriberas. Ja Nej. Men för att svara på huvudfrågan. Sedan går jag in på frågan hur länge en förundersökning kan pågå. Det kan ta lång tid innan du blir kallad på förhör, ibland tar det år. När ett brott har kommit till polisens kännedom inleds en förundersökning (23 kap. Förundersökningen ska dessutom bedrivas …