Medellöner för detta yrke och andra inom Säkerhet, samt annan nyttig statistik. Som hundförare skall man i samspel med sin bevakningshund använda hundens sinnen för att få ett extra personligt skydd.

Utbildningen som en hundförare behöver ha skiljer sig åt ganska mycket, eller narkotikahund (som arbetar inom tullen och/eller polisen) Inlägg om Narkotikahund skrivna av Piia-Liisa Pisal. Tullverket söker medarbetare till Brottsbekämpningen. I flygplanskontrollantens arbete ingår att kontrollera passagerare , baggage och personal så att inga otillåtna föremål eller ämnen som kan äventyra flygsäkerheten förs ombord på flygplanet eller in i behörighetsområdet. Ingångslönen under utbildningstiden är 23 000 kr. Vid övergång till tillsvidareanställning får du en lön på lägst 26 000 kr. Hoppa Nedan finns länkar till filmer om Tullens verksamhet och utbildning av hundar för sök av narkotika. Flygplatskontrollanter arbetar vid säkerhetskontrollen på flygplatser. Till sin hjälp i detta arbete har tullen röntgenutrustning och olika slags detektorer samt narkotikahundar. Hundförare arbetar tillsammans med sin "kollega"= arbetande hund. Det personliga skyddet bevakningshunden innebär för dig som väktare innebär också att du genom att lära dig läsa hundens reaktioner indirekt får signaler om det finns andra personer i … Bevakning av lön aktiverad. Lediga jobb - Tulltjänsteman. Tulltjänstemän som arbetar med brottsbekämpning arbetar i första hand med smugglingsbekämpning. Vi kommer skicka en pushnotis till dig nästa gång löneläget som Tulltjänsteman uppdateras, detta sker normal sett 1 gång per år. Hundar används inom allt fler områden i samhället exempelvis inom försvarsmakten, polisen, tullen, vaktbolag, kriminalvården och hälso- och sjukvården (bland annat som terapihundar). En variant av en "terapi-hund" är en "läs-hund". Lönestatistik för Hundförare gör att du enkelt ser om du har rätt lön. Det kan exempelvis gälla att förhindra att narkotika kommer in landet. Efter godkänd grundutbildning upphör aspirantanställningen och övergår i en tillsvidareanställning. Ett år efter grundutbildningen är lönen lägst 30 000kr.