En stereo med musik. Hela havet stormar är en lek för många deltagare och som kan lekas av åldersgruppen äldre barn till vuxna. Man placerar ett antal stolar, en mindre än antalet lekdeltagare, med stolsryggarna mot varandra. Sedan spelar man musik, levande eller band/skiva, medan deltagarna går medsols runt stolarna, med händerna på ryggen. En lek som kräver tillgång till musik. Hela havet stormar är en sällskapslek där deltagarna ska gå runt ett antal uppställda stolar (en färre än antalet deltagare) till ljudet av musik.När en utomstående lekledare plötsligt stänger av musiken gäller det för deltagarna att så snabbt som möjligt sätta sig på en av de lediga stolarna. En klassisk lek - rolig för både stora som små! Tänk på … På golvet i gymnastiksalen läggs ett lagom antal rockringar så att lekens alla deltagare utan bekymmer kan få plats i någon. Till leken behövs: 1.

Leken Hela havet stormar.

Så här gör man: Lekledaren börjar med att ställa fram stolar på rad, stolsrygg mot stolsrygg. När musiken spelar rör man sig fritt över golvet, när musiken slutar gäller det att hitta en ledig plats i någon rockring. Massor av stolar 2.

En person kan utses som tagare.