Begreppet hållbar utveckling etablerades 1987, när den så kallade Brundtlandrapporten togs fram på uppdrag av FN.

Läs mer.

Dessa hjälper dig utnyttja multilitteracitet i din undervisning. Hållbara Produkter 2.0. Men Hållbar IT omfattar till skillnad från Grön IT även sociala aspekter som arbetsmiljö på arbetsplatserna och socialt ansvarstagande i tillverkningen av IT-produkter. Genom att arbeta aktivt med Hållbar IT kan alla organisationer minska sin miljöpåverkan, förbättra arbetsmiljön, öka sin effektivitet och sänka sina kostnader. KLÄTTERMUSEN – EN FÖREBILD FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Kandidatuppsats vid Borås Textilhögskola 2 Förord Vi vill inleda med att tacka Klättermusen AB som har möjliggjort vår studie och välkomnat oss till att genomföra ett flertal intervjuer på företaget. 7.

Hållbar utveckling. Lärande för hållbar utveckling i förskolan: Kunskapsinnehåll, delaktighet och aktörskap kommunicerat i text.

Hållbar utveckling. Y-axeln = grad av långsiktig konsumentnytta Brundtlandkommissionen definierade hållbar utveckling som "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". Vi tycker att en bra produkt innebär så mycket mer än bara god smak, den måste också bli en del av en hälsosam kosthållning och vara miljövänlig. January 2012 ; DOI: 10.7577/nbf.417. Vi levererar hela tiden nytänkande revolutionerande rengörings- och hygienteknik som ger trygghet och effektivitet till våra kunder inom alla globala sektorer. Presentationen är skapad av av Caroline Murray Carlsson och används i kursen "Hållbar tillväxt - från ord till handling" på www.kursbazaren.se Vi tipsar också om videon, bilder och appar som du kan ha nytta av när du undervisar.

Allt vi gör sätter kundens behov i centrum och grundar sig i övertygelsen att rengöring och hygien är livsviktigt.

Vi vill skapa en värld där färg och fantasi går hand i hand med en bättre miljö och där grönt är mer än en kulör. Fossilfri värld Vi ska bidra till att minska den globala uppvärmningen genom att erbjuda produkter med låg klimatpåverkan, sänka de egna utsläppen av … Dokumentet Hållbara Produkter är en vägledning för att skapa ett mer hållbart produktsortiment. Den tar ett helhetsgrepp kring hållbarhetsfrågorna och innehåller Spendrups ställningstagande och åtaganden om ansvarsfullt beteende på marknaden, på arbetsplatsen, i … Chalmers Open Digital Repository Search the archive. Delprogrammet Hållbar produktion omfattar forskning, innovation och utveckling för produktion av fordon, drivlinor och fordonskomponenter. Chalmers Open Digital Repository; Student Theses; Mechanics and Maritime Sciences (M2) Basic Level Theses; Kan andra produkter än vätgas, som alstras vid elektrolys av vatten, bidra till hållbar utveckling?