Digitala läromedel till Sveriges alla skolor Just nu råder hög smittspridningsrisk i landet och undervisning behöver ske på distans. Gleerups erbjuder heltäckande och aktuella digitala läromedel av hög kvalitet samlade i en homogen lärmiljö med många inbyggda stödfunktioner. Välkommen. Gleerupsportal.se är samlingsplatsen för dina digitala läromedel. Gleerups erbjuder därför fri tillgång till digitala läromedel terminen ut. Läs mer om alla fördelar med digitala läromedel… Här loggar du som lärare eller elev enkelt och snabbt in.