Nytt program för att Göteborg ska bli en ekologiskt hållbar stad. I snart 400 år har Göteborg haft ansiktet vänt utåt – mot havet och världen. 2004 - 2019 19 23 20 10 8 19 6 23 11 6 7 37 42 43 27 22 18 44 52 44 34 29 23 0

Med färre mål … Du behövs för att utveckla norra Göteborg hållbart. Hållbar stad - öppen för världen. Göteborg Energi Vi är ett energibolag som ägs av Göteborgs Stad.

Västlänken kommer att fördubbla kapaciteten för tågtrafiken till och från Göteborg, göra det smidigare att åka kollektivt och bidra till stadsutvecklingen i stort. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa en bra vardag för boende, besökare och näringsliv och utveckla Göteborg till en hållbar stad, som är öppen för världen. Åk 9 och Gym2 Göteborg. Den formar vår unika stadssjäl samtidigt som det är … Göteborg. Lärande för hållbar …

Åk 9 och Gym2.

Mathilda Edlund är projektledare för miljö- och klimatprogrammet på miljöförvaltningen. Foto: Ulrik Fallström. Det innebär att vi arbetar för en hållbar stad, öppen för världen. 2007 –201625 33 Västlänken är en av förutsättningarna för att detta ska bli möjligt. Kraftsamling för naturen, klimatet och människan. Hit är du välkommen att bidra till utvecklingen av lokalsamhällena, ta del av tillämpad forskning och vara en del av våra fem olika testbäddar inom bland annat hållbar transport, ekologiskt livsmedel, turism och återbruk. Det är utgångspunkten för den målbild som vi har tagit fram. Hållbar stad –öppen för världen 17 Andelen elever som tror att det är liten eller ingen risk att människor skadar sig själva, fysiskt eller på annat sätt, om de provar cannabis ett par gånger. Dela[d] Stad. Stadens historia är unik och den präglar oss fortfarande. En utmaning är att Göteborg växer med fler invånare, arbetsplatser och företag. Både i att bygga en hållbar stad som tar hand om stora regnmängder och att ta tillvara regnets möjlighet till att ge unika upplevelser, men också genom att koppla tillbaka till göteborgarnas önskan att komma närmare vatten i alla former. Lånecyklar och elbussarna på linje 55 är viktiga steg mot en mer hållbar stad.

Nu finns därmed ett lättillgängligt workshopmaterial och en handbok som tydligt och visuellt underlättar för kommunala tjänstemän. Därför satsar Göteborg på att bli en internationell förebild som regnstad. Boplats Göteborg AB, Rosenlundsplatsen 1, 411 20 GÖTEBORG, Tel: 031-100 250 Boplats är ett aktiebolag som ägs av Göteborgs stad.

Hållbart resande och transporter Göteborgs Stad har som mål att kraftigt öka det hållbara resandet i Göteborg, minska miljöpåverkan från transportsektorn och långsiktigt förbättra framkomligheten i staden. Detta ska vi uppnå genom att planera för en nära, sammanhållen och robust stad. En utbildning för hållbar utveckling innebär att var och en som växer upp på jorden har rätt till kunskaper om förhållandena, men också att alla ges en möjlighet att vara med och delta i besluten om hur vi ska utforma vår gemensamma framtid. Staden ska växa med nära en tredjedel till 2035 och ambitionen är att skapa en mer sammanhängande och socialt hållbar stad.Lindhagensgatan 51, 112 Ali Tabrizi, företagsutvecklare och rådgivare på Business Region Göteborg, pratar om vikten av mod och klarsynthet och att ha syftet med företagandet väldigt klart för sig redan i uppstartsfasen. Hållbar utveckling har tre dimensioner – en social, en ekonomisk och en miljömässig. 2020-03-18 Miljö & kretslopp. Göteborg ska vara en hållbar stad, öppen för världen. Hållbar stad –öppen för världen Andelen elever som intensivkonsumerar alkohol någon gång i månaden eller oftare, efter kön.

Göteborg ska utvecklas till en tät, grön och sammanhållen stad i en växande och hållbar region. Vi representerar tretton kommuner i regionen. Vi etablerar mötesplatser för att växla upp och bredda samarbetena mellan stad och land.

En stad för alla. Göteborg har inlett sitt största utvecklingsprång i modern historia. Förutom att leverera och utveckla nya lösningar inom energi och stadsfiber, jobbar vi också för ett större mål; ett hållbart Göteborg. Göteborg, Borås, Malmö, Linköping och Umeå har tagit fram och testat ett material för att planera och utvärdera insatser för hållbara livsstilar. Sedan början av terminen i januari har 100 Chalmersstudenter jobbat i team med att utveckla och presentera idéer i syfte att hjälpa Göteborgs Stad att nå sitt mål om att bli en smart och hållbar stad. Telefon 031-367 61 00, info@businessregion.se Besöksadress: Östra Hamngatan 5, Göteborg Postadress: Box 111 19, 404 23 Göteborg Business Region Göteborg AB (BRG) är ett helägt, icke-vinstdrivande dotterbolag till Göteborgs Stadshus, vilket i sin tur är helägt av Göteborgs Stad. Mångfalden hos göteborgarna är idag större än någonsin. Det … Hur urban segregation och social hållbarhet relaterar till den byggda miljön och till stadsbyggnad är i fokus för den forskning som bedrivits under många år på Arkitekturskolan KTH inom forskargruppen Spatial Analys och Design. Göteborg ska vara en hållbar stad - öppen för världen.