En ana, Anders Fellenius kom från en präst och bergmannasläkt, vilket leder till prästsläkten och "Stormor i Dalom", med vilken halva sverige verkar vara släkt samt till bergsmän med anor från … Flera av dessa synes ha invandrat från Finland. Stupade i Pommern 1657 under Karl X Gustafs fälttåg i Polen. Med anor från Norrbotten Mimmi Augusta Sundbom 2 januari, 2016. Min farfarsfar Lars Persson med sonsonen Lars Malting, f. Olsson. Min fars anor från Dalarna. Britas föräldrar är Daniel Ersson .f 1661 och Karin f. 1668 ; Lars Nilsson Alström (Knort) f.1728 Ängesbyn gm Anna Andersson f. 1730 Börjeslandet. ... Det har visat sig att pappa Urban Carlbäcker är B-kusin / brylling / tremänning med självaste Astrid från Vimmerby, via Petter Berg. Med anor från Norrbotten Snabbguide Nils Nilsson Roos ättlingar 26 mars, 2017. .

Bruken i Kengis och Melderstein förde in smedsläkter med rötter i Vallonien och Brabant. Släkt. En gren är också inkommen från Värmland med sannolika svedjefinska anor.

Detta är en anledning till att det inte går att dra några slutsatser längre bak i tiden, med hjälp av de vanliga, så kallade autosomala, DNA-testerna. Detaljer Stäng. Lars Åkesson dog 21 jan 1677 hos sin svärbroder Jon Clementsson i Lammskär. Sen trol. Källor Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. i Lammskär runt 1670, sen i Vänsö. Hjälp med släktforskning. NYHET. Alltså är min mormors far Robert, är kusin med Mimmis systers man Edvin Knut Sundberg. SVINHUFVUD grenen. Några decennier senare var han uppe i 80 000 namn i de 32 släktgrenarna som växt ut från hans farfars farfars farfar och 31 andra individer i samma generation. För andra betydelser, se Palme (olika betydelser).. Palme är en svensk släkt som troligen härstammar från Nederländerna, och som invandrade i början av 1600-talet till Sverige med Palme Lyder, född på 1570-talet, död 1630. / Lennart Vi säljer bouppteckningsregister från vårt område samt diverse anor . Därutöver finns enstaka anor från Rättvik, Mora, Orsa, Stora Kopparberg, Stora Tuna med flera orter. * Denne bedrev handels- och rederirörelse i Ystad och var ombud för Lübeck.Släktnamnet ändrades till Palm på 1600-talet, men återgick till Palme på 1700-talet. Nils Nilsson Ross f. 1699 gift med Brita Danielsson f. 1690 Avan. från kända personer. Där du blir en del av databas Kråken 20 och på ett enkelt sätt kan se hur du är släkt med andra i regionen Jag hjälper gärna till med att beställa en DNA-provsats som sedan samkörs med ca 700 000 andra släktforskares DNA-prov.
Vi hoppas att vi kan starta upp vår . Säg hej till Anor. Ana är i släktforskningssammanhang detsamma som förfader [1] med pluralformen anor. Rustmästare, sergeant och till sist fänrik i svenska armén. Detaljer Stäng. Per Andersson hade ingen aning om vad han hade gett sig in på när han som 14-åring i 1970-talets Mjölby bestämde sig för att, förutom att ta reda på sina egna anor, även kartlägga sin släkt just på detta vis. Flera av dessa synes ha invandrat från Finland. Månadsmöte. Udde Larsson Grijs. Klicka vidare till vår försäljningssida och se vad. Mimmi Augusta Sundbom är min mormors farfars brors (Erik Viktor) son Edvin Knuts frus syster. Varför jag har tagit med Mimmi till min släktforskning var att det var hon som jag först såg att hon emigrerade till USA. Hos Sports Tech Research Centre – med anor från runt år 2000 – är flera av forskarna från början civillingenjörer inom maskinteknik. eller Pro ver. Man skiljer mellan anfader (manlig ana) och anmoder (kvinnlig ana).Anfäder i plural används emellertid, i likhet med förfäder, som ett könsneutralt ord. Från anorna på 1400-talet bär du bara på DNA från ca 1090 av 131 000 anor. Även från Älvdalen finns antydningar som kan tolkas som svedjefinska anor, men inte bevisade. När ni gör ett DNA-test "dyker" många spännande släktingar upp som ni inte hade en aning om att ni var släkt med. Annas föräldrar är Anders Olofsson f. 1699 och Helena Hermansson f. 1694.

Detta bara en kort sammanfattning, kanske kan det ge någon koppling till dina anor. Alla som testar sig brukar vanligtvis få minst 300 nya släktingar som man inte hade en aning om att man hade. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex , Folkets lexikon , Lexin - svenskt lexikon , Swesarus , Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen . till anor är bl.a. Gift 24 nov 1672 med Karin Olofsdr från Gallnäs i Skällvik, hustrun dog 5 sep 1675, där han Lars tycks ha köpt en andel. Många av Ingmar Bergmans anor kan föras till den borgerliga miljön men lite längre tillbaka finns där även bönder, framför allt i Hälsingland och Värmland, inte minst i Järvsö socken där hans släkt kan ledas tillbaka till 1500-talet.

Släkt med släkten. Av de andra 130 000 anorna finns inga spår i ditt DNA. (ca 1910) Min farfarsfar hette Lars Persson (1840-1933) och var född i Skärvången, Föllinge (Z) Han flyttade till Grötom, Offerdal (Z) i samband med giftermålet med bondedottern Anna Olofsdotter från Grötom, där han blev bonde på svärföräldrahemmanet.