Besöksadress.

Organisationsnummer. Box 4522, 203 20 Malmö. Själbodgatan 8, 211 35 Malmö. Organisationsnummer. Postadress. 202100-2742 . Geografiskt område (domkrets) Skåne län, Blekinge län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län och Östergötlands län. 202100-2742 . Förvaltningsrätten i Stockholm är den största av Sveriges 17 allmänna förvaltningsdomstolar. Besöksadress. Själbodgatan 8, 211 35 Malm ... Förvaltningsrätten i Malmö. Postadress. Du som inte är nöjd med ett myndighetsbeslut har möjlighet att överklaga till en förvaltningsdomstol. Förskoleförvaltningen ansvarar för den kommunala verksamheten och för tillsynen över fristående förskolor och annan fristående pedagogisk verksamhet, som till exempel familjedaghem.