Avhandlingens övergripande syfte är att skapa kunskap om små barns spontana tecken- och meningsskapande och tidiga litteracitet i förskolan. Studierna belyser små barns litteracitet ur ett förskoledi-daktiskt perspektiv med fokus på barns språkande med varandra och med omgivande teknologi. dig litteracitet.