Enskilt avlopp är avloppslösningen i områden som inte har kommunalt avlopp. VA-guiden har lång och gedigen erfarenhet av att anordna utbildning för yrkesverksamma från hela landet. Diplomutbildning små avlopp genomförs i samverkan med Avloppsguiden. Det kan till exempel handla om kretslopp, va-rådgivning, 6§ Vattentjänstlagen, tillsyn, juridik och teknik och mycket mer. Intresset för minireningsverk för en till flera hushåll utgör intressanta lösningar där hög skyddsfaktor råder. Slutna tankar och slamavskiljare med infiltration är traditionella lösningar. Vi skräddarsyr utbildning framför allt inom områdena runt dagvatten, VA-planering och små avlopp. Utbildningen ska ge dig de grundläggande teoretiska och praktiska kunskaperna som behövs för att kunna uppfylla de kvalitetskrav som myndigheter och beställare kräver för anläggande av små avlopp. Diplom utfärdas efter avklarad utbildning. Avloppsguiden anlitas för innehållet dag 1 (teoretiska kunskaper). Innehåll dag 1

Diplomutbildning små avlopp. Diplomutbildningen omfattar två dagar och har tre delar, en teoridag, en fältdag samt att kursdeltagaren ska anlägga och dokumentera en godkänd anläggning. Vi erbjuder en bred flora produkter inom samtliga dessa områden.