Vill du skapa framtidens hållbara, socialt rättvisa städer och byggnader? Här kan du läsa en kort sammanfattning av respektive årskurs på Arkitektutbildning 300 hp. Arkitektprovet genomfördes första gången 1987 efter att de tre arkitekturskolorna Chalmers Tekniska Högskola (Chalmers), Kungliga Tekniska Högskolan Arkitekturskolan (KTH) samt Arkitektskolan vid Lunds Tekniska Högskola (LTH)/Lunds universitet (LU) aktualiserat frågan om ett alternativt urvalssätt. 2009 tillkom Arkitekthögskolan vid Umeå Universitet (UMU). För mer information om ansökan, behörighet, meritvärdering och urval. Utbildningen präglas av fokus på hållbarhet och har en internationell profil. Personen kan ha akademisk examen i arkitektur, landskapsarkitektur, inredningsarkitektur eller fysisk planering eller vara autodidakt, som t ex Le Corbusier eller Tadao Ando.Arkitekter planerar och/eller gestaltar stadsmiljöer, byggnader samt inomhus- och …

Statistiken ger en samlad bild av antagningen. Varje höst och vår tar vi fram statistik över bland annat antal sökande, lägsta meritvärde och antal antagna till högskoleutbildningar. 2018-12-20 Antagning till högre utbildning vårterminen 2019 – statistik i samband med första urvalet vt 2019. Om du vill ta reda på den senaste antagningspoängen för en utbildning ska du använda UHR:s sökfunktion för antagningsstatistik. Program, urval 2 VT 2019 (PDF 112 kB) Kurser, urval 2 VT 2019 (PDF 917 kB) Antagningspoäng 2018 Hösttermin Antagningspoäng 2020 Vårtermin. 2018-10-24 Antagning till högre utbildning vårterminen 2019 – statistik i …

Program, urval 2 VT 2020 (PDF 229 kB) Kurser, urval 2 VT2020 (PDF 990 kB) Antagningspoäng 2019 Hösttermin. Arkitektprogrammet på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet rör sig i gränslandet mellan det konstnärliga och det vetenskapliga. Läs våra anmälningsanvisningar (PDF 2,89 MB, ny flik) För frågor om din anmälan, registrerade meriter, antagningsbesked Du kan även få en översikt av de kurser och årskursindelning som utgör programmet via vår kurs- och programkatalog. Arkitekt är en titel på en upphovsperson till arkitektur. Eftersom utbildningssystemet har ändrats en del genom åren skiljer sig förkunskapskraven åt mellan olika utbildningar och tidsperioder. UHR:s statistik gäller antagning till höst- och vårtermin, sommarkurser, masterutbildningar och internationella kurser. Program, urval 2 HT 2019 (PDF 230 kB) Kurser urval 2 HT 2019 (PDF 1,1 MB) Vårtermin. Det som också skiljer är hur betygen räknas.