If one or more works are by a distinct, homonymous authors, go ahead and split the author. i bokform 1902), Nya dikter (1915) och Sista dikter (utgivna postumt 1942), romanerna … Verner von Heidenstam is currently considered a "single author." Dessa herr Heidenstams dikter - "Vallfart och vandringsår" heta de - höra icke blott till de mest talangfulla vers, som på lång tid utkommit i Sverige, utan äro äfven helt öfverraskande i ton och temperament.

Works: 1,104 works in 2,947 publications in 12 languages and 8,256 library holdings Genres: Fiction History Musical settings Poetry Juvenile works Biographical fiction Historical fiction Academic theses Biographies Roles: Author, Other, Lyricist, Editor, Collector, Creator, Honoree, Contributor: Classifications: PT9757, 808.8004: Publication Timeline.

Vallfart och vandringsår (1888) Renässans (1889) Endymion (1889, novel) Hans Alienus (1892) Dikter (1895) Karolinerna (The Charles Men, 1897–98, novel) Text (german) Sankt Göran och draken (1900) Klassizität und Germanismus (published in German, Vienna 1901) Heliga Birgittas pilgrimsfärd (Saint Bridget's Pilgrimage, 1901) Ett folk (1902) Ur H:s följande produktion kan nämnas diktsamlingarna Dikter (1895), Ett folk (utg. Overview.

You can examine and separate out names.

H. debuterade 1888 med diktsamlingen Vallfart och vandringsår. Includes. Verner von Heidenstam; Verner von Heidenstam (primary author only) Author division.

Heidenstam, Verner von, 1859-1940 [ Book ] Languages: Undetermined ... 260,449.188) Brev / Verner von Heidenstam ; i urval och med förklaringar av Kate Bang och Fredrik Böök Heidenstam, Verner von, 1859-1940 [ Book : 1949 ] Languages: Swedish At ANU Library. De likna nämligen icke mycket, hvad man i allmänhet kallar "modern lyrik", af det slag, som t.ex.

i Danmark öfvas af de unga under påverkan af nyengelsk poesi. Genom programskriften Renässans (1889) och den tillsammans med Levertin författade satiren Pepitas bröllop (1890) framträdde han som det litterära 90-talets ledare.

Most widely … Heidenstam debuterade 1888 med diktsamlingen Vallfart och vandringsår, vars grund var omfattande resor i Sydeuropa och Främre Asien, vilka han företagit åren 1876–78 för att bota sin tuberkulos. This resource is very relevant to your query (score: 256,646.688) Verner von Heidenstam / Stockholm, A.Bonnier, [1959] illus Book, Fredrik, 1883 … Heidenstam, Verner von 1859-1940 . Icke heller ha de några beröringspunkter med den … Verner von Heidenstam is composed of 8 names.