Sedan 2017 gäller anhörigbehörighet. En socialsekreterare utreder och fattar beslutet. KONTAKTPERSON VID UMG För att ansöka om kontaktperson vänder du dig till handläggare på socialtjänsten och gör en ansökan.

Kontaktpersonen blir en vän som du träffar regelbundet.

Innehåll . Vanligtvis träffas du och din kontaktperson varannan vecka. Insatsen är tänkt för dig som har ett begränsat socialt nätverk. Kontaktperson vid umgänge – samspelet mellan domstol och socialnämnd .

En kontaktperson stödjer dig i sociala kontakter för att komma ut i samhället. 1.1 Bakgrund 6 1.2 Syfte och frågeställningar 6 1.3 Metod och materialval 6 1.4 Avgränsningar och förtydliganden 7 1.5 Disposition 7. Publicerad: 6 juli 2016 . Om du vill bli kontaktperson görs en utredning av din situation och kontroll i olika register. Alla som har en funktionsnedsättning kan ansöka om kontaktperson. SUMMARY 1 SAMMANFATTNING 3 FÖRKORTNINGAR 5 1 INLEDNING 6. Hur går det till? Kan jag hjälpa närstående som inte själva kan söka hjälp? Om du saknar eller har ett begränsat socialt kontaktnät och känner dig isolerad kan du ansöka om kontaktperson.

20 poäng . Eva Ryrstedt . För att få en kontaktperson behöver du fylla i en ansökningbslankett. För att ansöka om att få en kontaktperson använder du blanketten "Begäran om insats enligt 9 § 2-10 LSS" som du hittar på självservicesidan. Det är en rättighet enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Det är viktigt att du och din kontaktperson trivs tillsammans.

Barn som har fyllt 15 år kan själva ansöka om insatsen som då kan beviljas även om vårdnadshavaren motsätter sig det. Att vara kontaktperson för personer med funktionsnedsättning. Hade du nytta av innehållet på den här sidan? En kontaktperson är till för dig som tillhör LSS personkrets, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Ja. Tillsammans gör ni aktiviteter eller bara pratar en stund. Examensarbete . Vill du bli kontaktperson?

Det innebär att du som anhörig kan företräda en familjemedlem. Nej. Handledare . Du kan också kontakta kommunens biståndshandläggare.

För att ansöka om kontaktperson vänder du dig till din stadsdelsförvaltning.

Aktiviteter . Familjerätt . Senast uppdaterad: 25 mars 2020. Insatsen är dock behovsprövad, vilket innebär att handläggarna gör en bedömning från fall till fall om en kontaktperson behövs.

Kontaktuppgifter hittar du i högra hörnet. Vill du bli kontaktperson? Vårterminen 2009 . Den andra veckan har ni istället telefonkontakt. Behöver du en kontaktperson?