Faktatext inkl. 1783 är ett viktigt årtal i den nya tidens historia. Det året slöts en fred i Paris och därmed blev de 13 brittiska kolonierna i Nordamerika självständiga, och landet USA bildades. Amerikanska revolutionen. Det fanns många orsaker bakom koloniernas revolt mot England, bland annat ekonomiska orsaker. 1783 är ett viktigt årtal i den nya tidens historia. frågor av SO-läraren Pelle B om den amerikanska revolutionen.