På samma sätt ser vi ofta inslag av hyperaktivitet och koncentrationsstörningar vid autism. Jag har precis läst ut boken ”Tonår med autism och asperger - en föräldraguide” av Carolina Lindberg (Natur & Kultur, 2016).

Hos personer med ADHD förekommer ofta autistiska drag i personligheten och fungerandet. Jag har autistiska drag. Att vara tonårsförälder är tufft för de flesta, men att ha en 16-åring med asperger/högfungerande autism (C) och en 13-åring med ADD och autistiska drag (E), är nog lite tuffare än vanligt. Autism är vanligare hos pojkar än flickor.

Helt klart. Autismspektrumtillstånd. Det finns emellertid en gråzon, där det kan vara svårt att avgöra om man ska betrakta det som en personlighetsstörning eller autism. Inte tillräckligt för diagnos, dock, eftersom dragen av allt att döma inte omfattade just dom här bitarna med social förmåga. Barn med adhd och add är sinsemellan olika men har ändå ofta vissa drag gemensamma.

Står i diagnos-pappren också. Autismspektrumtillstånd (AST) (”autismspektrumstörning” i DSM-5; ”autism” i den svenska översättningen av DSM-5) är en funktionsnedsättning som innebär svårigheter med socialt samspel och ömsesidig kommunikation tillsammans med en benägenhet att göra saker på ett upprepat, oflexibelt och ibland lite udda sätt.

Sen slänger… Inom detta spektrum finns båda de två diagnoserna Autism och Asperger som tidigare skiljdes åt som två olika diagnoser där Asperger beskrevs som en lindrigare form av autism. Dom förmågorna är visserligen nedsatta, men inte på ett autistiskt sätt.

I … Autismspektrumstörning förekommer hos ungefär 1 % av befolkningen och pojkar drabbas oftare än flickor. Autism är ett neuropsykiatrisk tillstånd som hör till autismspektrumstörningarna, också kallat genomgripande störningar i utvecklingen.

En del barn är långsamma och passiva, som vid add. Dit hör att de har svårt att koncentrera sig, att vara uppmärksamma och att hålla information aktiv i arbetsminnet och använda sig av den informationen för att guida sitt beteende.

ASD står för Autism Spectrum Disorder och brukar på svenska översättas till autismspektrumtillstånd. Man räknar med att det finns ungefär en person med autism per tusen invånare, med andra ord finns det cirka 5000 personer med detta funktionshinder i Finland.Däremot finns det många fler som har så kallade autistiska drag.