återköp av aktier för privata aktiebolag annat än för att förklara reglernas struktur, d.v.s. Du måste då kontakta säljaren snarast efter att du upptäckt felet och absolut senast inom två år från tillträdet.

huvudregeln om att aktiebolag inte får återköpa egna aktier och undantagen för publika aktiebolag.


Innehåll SUMMARY 1 SAMMANFATTNING 2 FÖRORD 3 FÖRKORTNINGAR 4 1 INLEDNING 5 1.1 Introduktion 5 1.2 Syfte 6 1.3 Avgränsningar 6 1.4 Metod och material 6 1.5 Disposition 7 2 BAKGRUND TILL REGLERNA 8 2.1 Förvärv av … grund av att under denna tid kan pantsättning av en bostadsrätt ske från både bostadsrätts-innehavaren och förvärvaren. I uppsatsen har det konstaterats att, vid en förändring av systemen, ska utredningarna som i dagsläget finns ligga till grund för utformandet, dock med en del förändringar och komplet-teringar. Bostadsrätt är en särskild upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt till nyttjande mot ersättning och utan tidsbegränsning.. Endast bostadsrättsföreningar får upplåta sådan nyttjanderätt enligt bostadsrättslagen (1991:614).. Upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt får endast ske till den som är medlem i bostadsrättsföreningen.

Som köpare av bostadsrätt har du möjlighet att ställa krav mot säljaren om du hittar fel som du inte borde ha upptäckt innan köpet och om bostadsrätten sålts med förbehåll befintligt skick, och uppfyller något av kriterierna ovan. Fel i bostadsrätt. Aktiebolags återköp och inlösen av egna aktier Examensarbete 30 ECTS Handledare: Torsten Sandström Ämnesområde: Associationsrätt Termin: VT 2008 . 3.5.2 Störning av psykiskt sjuk 40 3.5.3 Trakasseri av hyresvärd och grannar 40 3.5.4 Urinlukt i bostadsrätt 41 3.5.5 Rökning 43 3.5.6 Hundar 45 3.6 Bostadsrätthavarens användning utav lägenheten 46 3.6.1 Användning av lokal för annat ändamål 46 3.6.2 Användning av bostad för annat ändamål 47 4 ANALYS 48 4.1 Fastighetens skick 48
Återköp av aktier har blivit allt mer populära och fler företag väljer att följa trenden, däribland Telia Sonera som för andra gången sedan de noterats erbjudit sina aktieägare att sälja sina andelar tillbaka, vilket resulterade i en överföring av kapital på cirka 9,9 miljarder kr till dess aktieägare (TeliaSonera, 2011). Men vad gör återköpsförfarandet intressant?